آخرین مطالب

قیمت اتریوم کلاسیک چیست؟ (19) نمایه

طول مطالعه: 3 دقیقه

نسخه بدون تغییر این زنجیره به اتریوم کلاسیک () معروف شده است، و نسخه جدید، همراه با بازپرداخت حمله ، اکنون به عنوان یا فقط اتریوم شناخته میشود. نکته پیشنهاد...