طول مطالعه: 3 دقیقه

, ., , .., , ., , ., , ., , ., , ., & , . (2010). . , ., , ., & , . (2010). () 13-. , ., , ., , ., & , . (2010). ’(-24) . , ., , ., , ., , ., , ., , ., , ., , ., & , . (2020). -19 : .

زلنسکی در امامزاده داوود , ., , ., & , , . (2021). , , -. , ., , ., , . ., , ., & , . . (2021). --19: . , . ., -, ., & , . . (2021). .

زلنسکی و خامنه ای

, ., , ., , ., , . ., , ., & , . (2022). : . , ., , ., , ., , ., -, . ., , ., & , . . (2017). -: -. , ., , ., , ., , ., , ., , ., , ., , ., , ., , ., & , . (2020). , , -19 : .

, ., , ., , ., , . ., , ., , . . ., & , . . (2021). -19 : -. , ., & , . (2020). , (-19) . , ., & , . (2020). : . -, ., , . ., -, ., , ., & , . (2021). --19 : . ​​&;.

, ., , ., & , . (2019). , -. , ., & , . (2008). . عسکری، م.، عسگری، پ.، و سنگانی، ع. نریمانی، م.، و عینی، س. رقیب، م.، سیادت، ع.، حکیمی نیا، ب.، و احمدی، ج. , ., , ., & , . (2019). : -, , .

قرعه کشی خودرو
, . (2019). : . -, ., , ., , ., , ., & , . (2020). , , , . , ., , ., , ., , . ., , ., , ., , ., , ., & , . (2020). , , -19. , ., , ., & , . (2015). , , , -' -.

خودرو ملی ایران

, ., & , . (2015). . , ., , ., & , . (2015). . , ., , ., & -, . (2021). -19 ? . , ., , ., & , . (2021). : , -19 , .

, ., , ., & , . (1983). . , ., , . . ., , . ., & , . (2021). -19 : . , ., , ., & , . (2020). : .

خرید گیم تایم 30 روزه
, ., , ., , ., & , . (2020). . , ., , ., & , . , . ., & , . . (2017). . Ç, . (2017). . عینی، س.، هاشمی، ز.، و تقوی، ر. هاشمی، ز،. و عینی، س. , ., , . ., , . ., & , . . (2021). -19-.

جام جهانی کشتی 2022 عزیزی آرام، س.، و بشر پور، س. جعفری، ا.، و حسام پور، ف. 1399). اثربخشی آموزش هوش معنوی بر میزان هوش معنوی، بهزیستی روانشناختی، اضطراب و افسردگی دانشجویان. 1399). پیشبینی تابآوری مبتلایان به کرونا بر اساس امید، سبک مقابلهی مذهبی، هوش معنوی و شفقت به خود. 1399). رابطه بین سبکهای دلبستگی با مشکلات بین شخصی دانشجویان: نقش میانجی هوش هیجانی. باقری، ل.، صفورایی پاریزی، س.، و صفورایی پاریزی، م، م.

جام جهانی ۲۰۲۲
فرهادی، م،. محققی، ح،. 1398). استرس ادراکشده سالمندان: نقش پیشبین بهزیستی معنوی، راهبردهای مقابلهای و حس انسجام. 1398). استرس ادراکشده در سالمندان: نقش هوش معنوی، خود دلسوزی و سرسختی روانشناختی. , ., & , . . (2004). ? 40 50 . 2013). , . , 76(2), -. 1391). رابطه کمالگرایی، استرس ادراکشده و حمایت اجتماعی با فرسودگی تحصیلی.

, . . (1996). : , , . 1396). پیشبینی رضایت از زندگی بر اساس ابعاد هوش معنوی و سرمایه روانشناختی در سالمندان. : . , . (1993). . ’, , , , . , . . (2009). : , , .

آخرین بروزرسانی در: