طول مطالعه: 3 دقیقه

, . ., , . ., , . ., , . ., , . ., , . ., , ., , ., , . ., & , . . (2020). -19, : . , ., , ., , ., & , . (2010). .

واردات خودرو دست دوم

, . (2010). : . , ., & , . (2008). . , ., & , . . (1994). : . , ., , ., , . . ., , ., -, ., -, . ., , . ., , . ., , ., , . . ., , ., , ., , . . (2021). , , -19 .

, . ., , . ., , . ., , ., , ., , ., , . . (2020). : . , ., , ., , ., , ., , ., , ., , , , , , . (2020). -19 : -19.

Lazarus, R. S. (1991). Progress on a cognitive-motivational-relational theory of emotion. , ., , ., , ., , ., & , . . (2011). : -. , ., , ., , ., , ., & , . (2020). -19 : . , . ., , . (2000). . , . . (1991). --. ​​.

رئال مادرید مایورکا

, ., & , . (2021). -19 . , ., & , . (2021). -19 : . , . ., , . ., , ., , . ., , ., & , . (2011). ? . , ., & , . . (2020). -19 .

زلنسکی هواپیمای اوکراینی , ., , ., & , . (2020). , . , ., , ., , ., , ., & , . (2020). -19 : . , . . ., , . . ., , . . ., , . ., , . ., , . . ., , , , , . , ., , ., , ., , . ., , .., & , . (2019). -. ​ &;&;.

مسکن ملی تهران ., ., ., ., ., ., ., . (2017). . , ., , ., , ., , ., , ., , ., & , . (2020). 138 2019 -, . , . ., , . ., , . ., , . ., & , . . (2020). 2 (--2) -2019 (-19): .

, ., , ., , ., & , . (2020). , , . , ., , . ., , . ., , . . (2020). -19-. , ., , ., , ., , ., & , . (2020). , , -.

دلار به تومان

, ., , ., , ., , . (2020). () . , . (2020). . 2020). 2019 . , ., , ., , . (2020). -19. 2020). -19 . امیرفخرایی، آ.، معصومیفرد، م.، اسماعیلیشاد، ب.، دشتبزرگی، ز.، و درویش باصری، ل.

علیپور، ا.، قدمی، ا.، علیپور، ز.، و عبدالهزاده، ح. , 29(4), -. , 29(4), -. , 7(4): -. . . , 5(5), . , 15(8), . م. ا. (1399). مقایسۀ نشخوار ذهنی، احساس درماندگی و بزرگنمایی در سنین مختلف و رابطۀ آنها با سبکهای مقابله با استرس در بازدیدکنندگان یک وبسایت سنجش وضعیت روانی طی هفتۀ اول شیوع کرونا ویروس.

کرونا در ۲۳ شهریور ۱۴۰۱

1399). بررسی نقش میزان فشار روانی ادراکشده در سلامت افراد مشکوک به بیماری کووید-19. الهتوکلی، م. (1399). مقابله با استرس ناشی از همهگیری ویروس -19. 1399). پیشبینی اضطراب کرونا ویروس بر اساس نگرانی سلامتی، سرسختی روانشناختی و فراهیجان مثبت در بیماران دیابتی. شادمهر، م.، رامک، ن.، و سنگانی، ع. دوستی، پ.، حسینینیا، ن.، قدرتی، گ.، و ابراهیمی. , , , , , , .

در تحقیقات آینده برای شناخت عمیقتر از این بیماری، استفاده از تستهای دقیق و معتبر برای شناخت عمیقتر نسبت به بیماری و درگیری سیستم عصبی مرکزی میتواند مفید باشد تا بتوان عوارض ناشی از بیماری بهویژه عوارض نورولوژیک آن را شناسایی و آنها را کاهش داد. فتی، ل.، موتابی، ف.، مولودی، ر.، و ضیائی، ک. 18-22, 2007. , , . 1400). مدل علی اضطراب ویروس کرونا در سالمندان بر اساس تنیدگی ادراکشده و حس انسجام: نقش میانجی حمایت اجتماعی ادراک شده.

آخرین بروزرسانی در: