طول مطالعه: 3 دقیقه

در نهایت وجود زیرساخت ها، امکانات رفاهی، اقامتی، بهداشتی، تفریحی در بالاترین کیفیت باعث جلب رضایت گردشگران و درنتیجه ماندگاری بیشتر آنها در این منطقه شده است. باعث شده که دراین ارتباط نیز سرمایه گزاری هایی انجام بشود و زیرساخت های مناسبی برای گردشگران ارائه شده است. اجاره زمین برای تکمیل زیرساخت ها بسیار پایین است. الهتوکلی، م. (1399). مقابله با استرس ناشی از همهگیری ویروس -19. م. ا. (1399). مقایسۀ نشخوار ذهنی، احساس درماندگی و بزرگنمایی در سنین مختلف و رابطۀ آنها با سبکهای مقابله با استرس در بازدیدکنندگان یک وبسایت سنجش وضعیت روانی طی هفتۀ اول شیوع کرونا ویروس. ​​​ ​​​ ​​.

جام جهانی والیبال 2022 1399). پیشبینی اضطراب کرونا ویروس بر اساس نگرانی سلامتی، سرسختی روانشناختی و فراهیجان مثبت در بیماران دیابتی. 1399). بررسی نقش میزان فشار روانی ادراکشده در سلامت افراد مشکوک به بیماری کووید-19. , ., , ., , ., , ., & , . (2020). -19 : . , ., , ., , ., , ., , ., , ., & , . (2020). 138 2019 -, .

خودرو ملی عراق
, ., , ., , ., , ., & , . (2020). , , -. , ., , ., , ., , . (2020). () . , ., , ., , ., , ., & , . (2020). -19 : .

ولادیمیر پوتین بیماری

, ., , ., & , . (2020). , . , ., & , . . (2020). -19 . , . ., , . ., , ., , . ., , ., & , . (2011). ? . , ., , ., , ., , ., & , . . (2011). : -.

نتایج قرعه کشی ایران خودرو Yjc , ., , ., , ., , ., , ., , ., , , , , , . (2020). -19 : -19. , . ., , . ., , . ., , ., , ., , ., , . . (2020). : . , . ., , . ., , . ., , . ., , . ., , . ., , ., , ., , . ., & , . . (2020). -19, : .​​.

خرید گیم تایم Wow , ., , ., , ., & , . (2020). , , . , . ., , . ., , . ., , . ., & , . . (2020). 2 (--2) -2019 (-19): .

کرونا در مازندران
, ., , . ., , . ., , . . (2020). -19-. ., ., ., ., ., ., ., . (2017). . , ., , ., , ., & , . (2010). .

دیس تتلو و پیشرو , ., , ., , . . ., , ., -, ., -, . ., , . ., , . ., , ., , . . ., , ., , ., , . . (2021). , , -19 . , ., & , . (2021). -19 : . , ., & , . (2021). -19 .

, ., & , . (2008). . , ., & , . . (1994). : . , . (2010). : . دوستی، پ.، حسینینیا، ن.، قدرتی، گ.، و ابراهیمی. شادمهر، م.، رامک، ن.، و سنگانی، ع. امیرفخرایی، آ.، معصومیفرد، م.، اسماعیلیشاد، ب.، دشتبزرگی، ز.، و درویش باصری، ل. علیپور، ا.، قدمی، ا.، علیپور، ز.، و عبدالهزاده، ح.

کنکور دو مرحله ای
, . ., , . (2000). . , . . (1991). --. 2020). -19 . , . (2020). . , ., , ., , . (2020). -19. 2020). 2019 .

, 15(8), . , 5(5), . , 7(4): -. , 29(4), -. , 29(4), -. , . . ., , . . ., , . . ., , . ., , . ., , . . ., , , , , . , ., , ., , ., , . ., , .., & , . (2019). -.

, , , , , , . عدم اجرای قانون کار ج. 1400). مدل علی اضطراب ویروس کرونا در سالمندان بر اساس تنیدگی ادراکشده و حس انسجام: نقش میانجی حمایت اجتماعی ادراک شده. فتی، ل.، موتابی، ف.، مولودی، ر.، و ضیائی، ک. 1389). ویژگی­های روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه کنترل فکر و پرسشنامه افکار اضطرابی در دانشجویان ایرانی. 1398). اعتباریابی مقدماتی مقیاس اضطراب بیماری کرونا () در نمونه ایرانی.

آخرین بروزرسانی در: