طول مطالعه: 4 دقیقه

خصومت مصرف کننده یکی از عوامل محدودکنندة جهانیسازی بازارهاست و تاثیرات آن بر تصمیمات خرید، از مهمترین مباحث حوزة بازاریابی و رفتار مصرف کننده محسوب می شود که نسبت به سایر مفاهیم این حوزه کمتر مطالعه شده است. با بررسی فعالیت برندهای مشهور در اینستاگرام به این نتیجه میرسیم که مهمترین ویژگی آنها در فعالیت اینستاگرامیشان، تمرکز بر روی طرحهای گرافیکی، موشن گرافیک و… با این اوصاف میتوان گفت که صنایع لبنی وارد دوران جدیدی در حوزه آنلاین و دیجیتال مارکتینگ شده و به صورت مشهود مشغول تاخت و تاز هستند.

تورم جهانی مواد غذایی
بررسیهای آیمارکتور نشان میدهد که در چند ماه گذشته صنایع لبنی تمرکز خود را برای تبلیغ محصولات خاص خود گذاشتهاند. صباح در یک ماه گذشته بیش از 90 درصد فعالیتهای خود در اینستاگرام را بر روی پنیرهای خود گذاشته و انواع و اقسام پنیرها را تبلیغ و پروموت میکند. را در ذهن کاربران حک میکند تا ارزش پنیر این برند در نظر مخاطبان افزایش پیدا کند. همچنین برند میهن تلاش کرده تبلیغات دوغ خود را با حال و هوای تبلیغات عالیس انجام دهد که به نظر میرسد در این کار موفق بوده است.

دیس تتلو و پیشرو
عالیس با 91,460 هزار فالوئر در رتبه سوم قرار دارد. لذا بر اين اساس و به دليل فعاليت عمده شرکت رنو به عنوان صادر کننده خودرو به کشور ایران و همچنین از آنجایی که در رابطه با موضوع فوق تا به حال تحقیقی در ایران انجام نگرفته است لذا محقق با بررسی داده های جمع آوری شده و با بیان فرضیه ها و مدل مفهومی پژوهش به بررسی این سوال می پردازد که "آيا خصومت مصرف کننده نسبت به کشور تولید محصول و تصویر کشور مبدا بر قصد خرید خودروهای وارداتی تاثيری دارد؟" مطالعات اندکی هستند که اهمیت نسبی نام تجاری را بر ابعاد گوناگون کیفیت بررسی کرده اند (دانت، 1997). خصومت مصرف کننده نسبت به کشور تولید محصول و تصویر کشور مبدأ با ضریب 467/0 و به بیان دیگر به اندازه 7/46 درصد بر قصد خرید خودروهای وارداتی تأثیر دارد.

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر خصومت مصرف کننده نسبت به کشور تولید محصول و تصویر کشور مبدا بر قصد خرید می باشد. با بررسی پیجهای برندهای لبنیات مشخص میشود که این برندها از ماجرای کرونا به نحو مناسبی استفاده کردهاند و تبلیغات دیجیتال خود را دو چندان کردهاند. تمرکز بر روی محصولات خاص مانند پنیر و ماست از جمله نکاتی است که در بررسی صفحات برندهای صنایع لبنی به چشم میآید. در میان سایتهای ایرانی، کاله با سرمایهگذاری بلند مدتی که بر تولید محتوای بلاگ سایت (به نام کتاب کاله ) خود انجام داده، توانسته مخاطبان زیادی را به سمت خود جلب کند و در بسیاری از کلیدواژههای صنایع لبنی و رسپی (دستور پخت غذا) در صفحات اول نتایج جستوجوی گوگل حضور داشته باشد.

در سطح اطمینان 95/0 و با توجه به مقدار -که برابر 146/6 است میتوان گفت خصومت مصرف کننده نسبت به کشور تولید محصول و تصویر کشور مبدأ بر قصد خرید خودروهای وارداتی تأثیر دارد. دوغ: شرکت میهن با تولید انواع دوغ با طعمهای جدید، تبلیغات ویژهای برای این محصول خود در صفحه اینستاگراماش آغاز کرده است. یافتهها حاکی از آن است که خصومت مصرف کننده نسبت به کشور تولید محصول و تصویر کشور مبدا بر قصد خرید خودروهای وارداتی اثر مسقیم و معنی داری دارد. ​​​​ ​!

دلار به یورو رتبه دوم برخورداری فالوئرهای بیتاثیر به برند عالیس با 55 درصد کاربران واقعی، تعلق دارد. مخصوصا با هزینههای خارج از عرفی که این شرکت برای تبلیغات تلویزیونی و قرعه کشی میهن انجام داده است. وب سایت کاله با اختلاف زیادی نسبت به سایر برندهای صنایع لبنی در رتبه 330 قرار گرفته است. از آن جایی که برند پاکبان توسط هلدینگ گلرنگ خریداری شده، پیشبینی میشود برند پاکبان در آیندهای نزدیک، فعالیتهای جدید تبلیغاتی خود را پر قدرت آغار کند.​ ​!

شما هنوز شانس برنده شدن در قرعه کشی دو دستگاه را دارید … برند های هراز ،پاکبان،چوپان رو هیچ جا ندیدم چجوری شده از عالیس بالاتر شدن! این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی پیمایشی است. بخشی از نرخ تعامل بالای صفحه اینستاگرام این برند به دلیل برگزاری این قرعهکشیها است. دو خودرو 206، بیست هدیه 50.000.000 ریالی و دویست کارت هدیه 2.000.000 ریالی جزو هدایایی این کمپین تبلیغاتی بود.

اما به لطف خودرو و ۵۰ سکه طلا، تعداد دنبال کنندگان میهن به ۱۹۸ هزار نفر رسیده و تعداد فالوئرهای کاله به ۱۴۱ هزار نفر (تا تاریخ 4 اردیبهشت). بررسیها نشان میدهد فقط 50 درصد فالوئرهای اینستاگرام برند صباح موثر است و بنابراین رتبه اول فالوئرهای فیک را به خود اختصاص داده است. را به صورت کاملتری شرح خواهیم داد. تحلیلهای آماری به کمک نرم افزارهای و انجام گرفت. .

جامعه آماری آن مشتریان شرکت رنو می باشد؛ که بر اساس جدول مورگان 983 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شده همچنین روش نمونه گیری به روش تصادفی ساده انجام گرفت. . .

. , . , 384 . . . 1 : 2020/08/07 : 2020/09/13 .

آخرین بروزرسانی در: